Menu

Duyurular


Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 806-563 = 15/11/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15.11.2019 tarih ve 5049-793/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün web sayfasında;

 

“Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 18.11.1961 tarihli ve 10961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan 08.05.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge ile 04.10.1991 tarihli ve 1991/223 sayılı Genelge uyarınca emniyet ve gümrük hatlarının korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin anılan yönetmeliğin 2 ila 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğunun bulunduğu,

-Dış hatlara sefer yapan gemilere giriş çıkış senelik izin belgesi giriş kartı müracaatı yapmak isteyen firmaların başvuru yaparken 

1. a) Vizeleme işlemleri; 2018-2019 yıllarında firmalara verilen yeni kartlar ve daha önce verilip vizeleme işlemi yapılmış, olan kartların tamamının (işten çıkartılan personele ait kartlarda dahil) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne teslimini müteakip vizeleme işleminin yapılacağı, ilgili firma eksik kart ibraz etmesi halinde başvuruların red edileceği,

2. b) Giriş kartı başvurularının Karaköy Mülki İdare Amirliği'nden havale alındıktan sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret  Bölge Müdürlüğü'ne yapılacağı, havale alınmayan dosyaların işleme alınmayacağı,

Başvuru evraklarının 02.12.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret  Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği,

01.01.2020 - 31.01.2020 tarihleri arasında ise T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret  Bölge Müdürlüğü'nce vizeleme (bandrol) işleminin yapılacağı,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz