Menu

Duyurular


Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Kartları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 705-398 = 15/11/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.11.2023 tarih ve 2680/770/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ve ekte sunulan 15.11.2023 tarih ve 00090980519 sayılı yazıda ; Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri ile ilgili olarak 2024 yılına ait gerekli bilgi ve belgelerin Bölge Müdürlüklerine ait https://istanbulbolge.ticaret.gov.tr internet sitesinde duyurular bölümünde yayınlandığı belirtilerek Odamızdan gerekli duyurunun yapılması istenmektedir.

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvurularının ekte yer alan duyuruda belirtildiği şekli ile yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz