Menu

Duyurular


Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Kartları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 782-538 = 01/12/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01.12.2022 tarih ve 3737/876/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazı ile Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri ile ilgili olarak 2023 yılına ait gerekli bilgi ve belgeler https://istanbulbolge.ticaret.gov.tr/ internet sitesinde duyurular kısmında yayınlandığı bildirilmiştir. İlgi yazı ve duyuru ekte yer almakta olup bilgilerinizi arz ederim.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz