Menu

Duyurular


Devlet Destekli Alacak Sigortasında Değişiklik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 597-482 = 27/08/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.08.2020 tarih ve 2290/944/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı’nın 20.08.2020 tarihli, 7098 sayılı ve "Devlet Destekli Alacak Sigortasında Değişiklik" konulu yazısı

Üyelerimizden gelen talepler ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlandığı,

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz