Menu

Duyurular


Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 115-67 = 21/02/2023 


 

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15/02/2023 tarih ve E-75705452-010.07.01-00082796341 sayılı yazısı.

İlgi yazıda;

‘’Depremden etkilenen yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen, gümrük rejimleri ve uygulamaları kapsamında yükümlülük getiren ve hak düşümüne sebep olan sürelerin durdurulması/uzatılması ile transit rejimi kapsamındaki bazı para cezalarına ilişkin tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 13.02.2023 tarihli ve 82736160 sayılı yazımızın bir örneği ekte yer almaktadır.’’

Denilmektedir. 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: 13.02.2023 - 82736160 sayılı yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz