Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

SİRKÜLER NO: 23.2 / 563-389 = 29/07/2019


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 26.07.2019 tarih ve E.1226 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (Denizyolu Tehlikeli Yük Taşımacılığı Şube Müdürlüğü)’nün 23.07.2019 tarih ve E.55128 sayılı yazısına atfen;

 

“12 Nisan 2019 tarih ve 29486 sayılı Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesinin 7’nci maddesinde belirtilen, taşıdıkları yüklere fümigasyon yapılmış dökme yük gemilerinin ilgilerinin fümigasyon ve gazdan arındırma işlemlerini Liman Başkanlıklarına ve kıyı tesislerine bildirmediğinden bahsedilmekte olup, konuya ilişkin Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazının ekte gönderildiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz