Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi

SİRKÜLER NO: 23.2 / 326-209 = 24/04/2019


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 22/04/2019 tarih ve 36935900-010.04-E.684 sayılı “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi” konulu yazısı ekte yer almaktadır.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yönerge

 

Ek 2: 17.04.2019 Tarih ve 313/199 sayılı Sirkülerimiz

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz