Menu

Duyurular


Denizyolu Basitleştirme Uygulaması

SİRKÜLER NO: 8.7  / 131-088 = 14/02/2019

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.02.2019 tarih ve 41416905 sayılı yazısında;

 

a) 17.12.2018 tarihli ve 39858863 sayılı yazımız.

b) 28.12.2018 tarihli ve 40255352 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (8 Seri No) 27.10.2018 tarihli, 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu mevzuat düzenlemesi çerçevesinde MSC Gemi Acenteliği A.Ş. 01.11.2018 tarihinde denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapma izni verilmiştir.

Bu kapsamda, mezkûr Tebliğ ile belirlenen iş akışları çerçevesinde Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ile Dilovası Gümrük Müdürlüğü arasında hem ithalat hem ihracat yönlü olmak üzere 18-19 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla da anılan gümrük müdürlükleri arasında denizyolu basitleştirme uygulaması devreye alınmıştır.

Ayrıca, bahse konu gümrük müdürlükleri arasında devam eden denizyolu basitleştirme uygulamasının Gemlik Gümrük Müdürlüğünde de devreye alınmasını teminen 04 Şubat 2019 tarihinde anılan gümrük müdürlüğünde bir çalışma ziyareti düzenlenmiş ve pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.

Bu itibarla, pilot uygulamada gerçekleştirildiği şekilde, izin sahibi firma tarafından bağlantılarınız Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Gemlik Gümrük Müdürlüğü arasındaki denizyolu taşımalarında 8 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ile düzenlenen basitleştirilmiş usulde işlem yapılması mümkün bulunmakta olup konu hakkında ilgili gümrük müdürlükleri ile liman işletmelerinin bilgilendirilmesi; gerekli tüm tedbirlerin alınması ve uygulama sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ile somut tespit ve önerilerin gecikmeksizin Bakanlığımıza bildirilmesi hususu”,

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz