Menu

Duyurular


Denizde ve Haliç’te Su/Sediment Kalitesi ve Haliç’te Biyo Çeşitliliğin İzlenmesi Projesi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 052 / 048 = 22/01/2016      

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/01/2016 tarih ve 287-59/2016 sayılı yazısı ile,
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 21.01.2016 tarih ve E.682 sayılı yazısına atfen;

 "TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Merkezi tarafından yürütülen " Denizde ve Haliç'te Su / Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyo Çeşitliliğin İzlenmesi Projesi " kapsamında, T.C. bayraklı R/V TÜBİTAK MARMARA (Çağrı Kodu TCKV2) ve İSKİ Projesi Haliç çalışmalarında R/V TÜBİTAK ANADOLU (Çağrı Kodu TCZV9) isimli araştırma gemileriyle 25 Ocak – 10 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Boğazı Kuzey Girişi, İstanbul Boğaz İçi, Haliç İçi, İstanbul Boğazı Güney Girişi ve Küçükçekmece önlerinde muhtelif noktalarda, akıntı ölçüm işleri ve örnekleme çalışmaları yapılacağından gemilerin çalışma yapacağı deniz alanlarında seyir yapan gemi kaptanlarının, gemi ilgililerinin seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından dikkatli olması ve konunun denizcilere/ilgililere duyurulması hususu,”
 
Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz