Menu

Duyurular


Denizde Mülteci Kurtarma Operasyonlarına İlişkin Gelişmeler ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın Konu ile ilgili Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 049-045 =  21/01/2016      

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/01/2016 tarih ve 265-56/2016 sayılı yazısı ile,
 
Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (ICS) Denizde Mülteci Kurtarma Operasyonlarına İlişkin Gelişmeler ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın Konu ile ilgili Çalışmaları Hakkında 13 Ocak 2016 tarihli MC(16)05 sayılı sirkülerine atfen;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası Kurulu, Mülteci Krizinin Ticari gemilere etkisindeki önceliğini koruduğunu belirtmekte olup, ICS Sekreterliğinin konu ile ilgili 2015 yılındaki çalışmaları ile 2016 yılında beklenen gelişmelere ilişkin özet raporu ekte sunulmuştur. Ayrıca Yasadışı mülteci faaliyetleri ile ilgili olarak kurtarma operasyonlarına katılmak maksadıyla rotalarından  ayrılmış ya da bizzat kurtarma operasyonuna katılmış gemi sahiplerinin;
 
Kurtarılan kişi sayısı,
Kurtarılan mültecilerin yetkililere teslim edildiği süreye kadar olan gemide kalış süreleri,
Kurtarma Operasyonunun yeri,
Kurtarılan mültecilerin teslim edildiği Liman ya da bölge,
Kurtarma Operasyonu ve sonrasında yaşanan güçlükler ile ilgili detaylar,
Kurtarma Operasyonuna iştirak etmek maksadıyla geminin asıl rotasından sapmasıyla kaybettiği toplam saat ve Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Rescue Coordination Center – RCC)  ile kurulan iletişim tecrübelerinin Uluslararası Deniz Ticaret Odasının Mülteciler ile ilgili toplantısında gündeme getirilecek istatistiklerde ele alınması maksadıyla tarafımızca ICS'e bildirilmek üzere en geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi,”
 
İstenilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz