Menu

Duyurular


Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme Yayımları Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0328-244 = 17/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/05/2011 tarih ve 2064-309/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2011 tarih ve 13326 sayılı yazısına atfen;

 

Şubat 2010 tarihinde basımı yapılarak yayınlanan “Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme (Safety & Survival at Sea) Gemi Eğitim El Kitabı" nı (SOLAS Training Manual) IMO'nun STCW Kodu gereğince istediği, gemi adamlarının alması gereken beş temel kurstan; Kişisel Sağ Kalma, Can Kurtarma Vasıtalannın Kullanım Yeterliliği, Temel Yangın Savunma, Kişisel Emniyet ve Sosyal Sorumluluk Eğitimlerine yönelik müfredat içerikleri ile SOLAS Bölüm III-Kural 51 !de belirtilen ve her gemide bulunması zorunlu "Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme Eğitim El Kitabı" (Solas Training Mamıal) nın içeriği kapsamında oluşturulduğundan gemi adamlarının eğitimleri ve bilgilendirilmesi bakımından faydalı bir kaynak olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz