Menu

Duyurular


Denizcilik Yakıtlarındaki Kükürt Uygulaması

SİRKÜLER NO: 22.3  / 495-372 = 31/07/2013  

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 30/07/2013 tarih ve 3055-459 / 2013 sayılı yazısında;
 
“İlgi: (a) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 06.10.2009 tarihli ve 27368 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik”.
 (b) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 31.12.2009 tarihli ve 27449 (4 üncü Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”.
 (c)  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2011 tarihli ve 34438 sayılı yazısı.
 (d)  Odamız 13.12.2011 tarihli ve 647/4677 sayılı sirküleri.
 (e)  Odamız 12.07.2013 tarihli ve 2724 sayılı yazısı.
 (f)  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2013 tarihli ve 7887 sayılı yazısı.
 
İlgi(a) ile değiştirilen İlgi(b) Yönetmelik ile Ülkemiz deniz yetki alanlarındaki, iç su araçlarında ve rıhtımdaki gemilerde, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Kükürt içeriği kütlece %0.1’i geçen denizcilik yakıtının kullanılmayacağı,
 
Türk Boğazları’ndan uğraksız geçen gemiler, uğraksız geçiş durumlarını bozmadıkları sürece kükürt miktarı kütlece %0.1’i geçmeyen denizcilik yakıtları kullanma kuralına tabi olmadıkları,
 
Keza, Denizcilik İdaresinden hat izni alarak düzenli sefer yapan tüm Yolcu Gemilerinin de, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Kükürt içeriği kütlece %1.5’i geçmeyen denizcilik yakıtlarını kullanmaları gerektiği,
 
Söz konusu düzenlemelere ait denetimlerin Denizcilik İdaresince yapılacağı, herhangi bir uygunsuzluk halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun İlgili hükümlerinin uygulanacağı hususlarını içeren, İlgi(c) yazıya istinaden İlgi(d) Odamız Sirküleri yayınlanmıştır.
 
Bununla birlikte, Üyelerimiz tarafından, Odamıza yapılan müracaatlarda, (deniz yetki alanlarındaki) uygulamalar hakkında tereddütler oluştuğu ve bu sıkıntıların giderilmesi maksadıyla İlgi(e) yazı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilmiştir.
 
Alınan cevabi İlgi(f) yazıda (Ek-1) yer aldığı üzere;
 
 “İç sularda çalışan her türlü tekne ve balıkçı tekneleri ile liman sınırları içerisinde bağlı yada demirli her gemide, kütlece en fazla %0.1 kükürt içeren denizcilik yakıtı kullanılması zorunludur” ve “herhangi bir deniz aracının ülkemiz deniz yetki alanlarına girmesi durumunda kütlece en fazla %0.1 kükürt içeren denizcilik yakıtına geçmesi diye bir zorunluluk bulunmadığı”, hususları tarafımıza bildirilmiştir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek-1: İlgi(f) yazı (1sayfa)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz