Menu

Duyurular


Denizcilik Sözleşmelerinin Onaylanmasının Teşvik Edilmesi Broşürü

SİRKÜLER NO: 23.1  / 847-644 = 17/11/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/11/2017 tarih ve 4346-721/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticareti Odası’ndan (ICS) alınan 13.11.2017 tarih ve PRESS(17)24 sayılı yazısına atfen;

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası Deniz Hukukçuları Komitesi (Comité Maritime International – CMI) tarafından hazırlanan Denizcilik Sözleşmelerinin Onaylanmasının Teşvik Edilmesi (Promoting Maritime Treaty Ratification) isimli yeni broşür hakkındaki basın bildirisini, ulusal basınlarına ve uygun şekilde denizcilik idarelerine ve üye şirketlere iletmeye davet edildiği,

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz