Menu

Duyurular


Denizcilik Şirketlerinin Gemilerindeki Boş Kadrolarla İlgili Yapması Gereken Bilgilendirme

SİRKÜLER NO: 18.1 / 738-631= 24.11.2015       

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/11/2015 tarih ve 4575-814/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“19.11.2015 tarihli ICS Bülteni’ne atfen;

ICS ve ITF arasındaki son toplantıda, denizcileri bazı büyük firmaların gemilerinde istihdam edilmek için başvuru yapmaya ve istihdam ücreti ödemeye yönlendiren sahte işe alım firmalarının artış göstermesine yönelik endişe dile getirilmiştir. Bunlar; kargo, açık deniz ve yolcu taşımacılığı sektörlerinde yaygın olarak bilinen firmalardır.

İş arayışında olan denizciler, istihdam edilmelerine yardımcı olmak için kendilerinden ücret talep eden bu şirketlerin sonunda samimi olmadığını anlamaktadır. Bu nedenle, ICS, deniz taşımacılığında faaliyet gösteren tüm şirketlerin yasal işe alım süreçlerini internet sitelerinde açıkça yazmalarını ve doğru irtibat bilgilerini vermelerini tavsiye etmektedir. Bu şekilde, adaylar başvuru yaptıkları işe alım ajanslarının söz konusu denizcilik firması adına çalıştığından emin olabilecektir.

ICS'ten gelen ilgi yazı ilişikte sunulmaktadır.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                          Saygılarımızla,
                                                                                     Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Kenan TÜRKANTOS
                                                                                           Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
Ek 1: İlgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz