Menu

Duyurular


Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 955-770 = 23/12/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.12.2020 tarih ve 4615/1419/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih ve 94161151­477.29.258 sayılı yazısında ;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün ekte yer alan yazı ile COVID-19 salgınıyla mücadelede sürecinde denizyolu taşımacılığında sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla gemiadamlannın kilit personel olarak değerlendirildiği, salgın nedeniyle yaşanabilecek seyahat kısıtlamalarında gemiadamlannın gemiye katılış ve ayrılışlarım kolaylaştırmak üzere seyahat ve hareket kısıtlamalarından muaf tutulmalarını sağlamak amacıyla kurallar hazırladığının belirtildiğinden bahisle söz konusu kuralların Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 4204/Add.l4 sayılı sirküler mektubuna uygun olarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün de dahil olduğu ilgili kurumlarca ortaklaşa hazırlandığı, salgın nedeniyle yurda giriş-çıkış yasaklarıyla birlikte sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemlerde, gemiadamlannın gemiye katılış ve gemiden ayrılışlarının ekte yer alan yazıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütüleceği,

 

Belirtilmektedir.                                                                                                      

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz