Menu

Duyurular


Denizcilik Sektöründe Emisyonların Azaltılmasına Yönelik Kural ve Uygulamalar Hakkında Seminer

SİRKÜLER NO: 12.3 / 595-341 = 27/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.09.2023 tarih ve 2277/668/2023 sayılı yazısı. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konu düzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısından son derece önemli hale gelmiştir. Stratejik hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, IMO bünyesindeki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) toplantılarında gemilerden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, alternatif yakıtlar ile teknik ve finansal tedbirler başlıklarında uluslararası denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren konularda önemli kararlar alınmaktadır.

Bu çerçevede, MEPC 80’de IMO’nun revize edilmiş 2023 GHG Stratejisi kapsamında 2050 yılı civarında net sıfır sera gazı emisyonu hedef olarak belirlenmiştir. Halihazırda yürürlükte olan Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (EEDI), Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII) ve Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği İndeksi (EEXI) uygulamalarının yanı sıra, Sera Gazı Yakıt Standardı (GFS), Piyasa Bazlı Önlemler (MBMs) kapsamında yakıt vergisi veya benzeri bir finansal tedbir üzerinde de çalışmalar devam etmektedir.

Aynı zamanda AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizciliğin AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) dahil edilmesi düzenlemesi Mayıs 2023’te kabul edilmiş, Avrupa Birliği İzleme Raporlama ve Doğrulama (EU MRV) Sistemi revize edilmiştir. Bu iki yeni sistem (ETS ve MRV) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, AYM kapsamındaki “FuelEU Maritime” Yönetmeliği dahilinde, gemi yakıtlarındaki karbon içeriklerine göre vergilendirilmesi düzenlemesi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş olup, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda, yeşil dönüşümün hızla artan önemi ve ivmesine bağlı olarak denizcilik sektörümüzün düzenlemelerle birlikte stratejik karar alma, izleme ve raporlama, CII, AB ETS ve FuelEU Maritime hesaplama metotları konularında bilgilendirilmesi maksadıyla; “Denizcilik Sektöründe Emisyonların Azaltılmasına Yönelik Kural ve Uygulamalar” konulu seminer Odamız Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İNSEL tarafından 3 Ekim 2023 Salı günü saat 13:30’da Odamız Meclis Salonu’nda fiziki oturumda ve aynı zamanda çevrimiçi olarak hibrit şekilde gerçekleştirilecektir.

Küresel ve bölgesel düzeyde ülkemiz ve sektörümüz açısından büyük bir değişimi konu alacak bahse konu seminere fiziki ortamda Meclis Salonumuzda ve uzaktan toplantı programı (https://bit.ly/3PU0DeE, Meeting ID: 960 0499 1307-Passcode: 167214) üzerinden  iştirak etmek isteyen üyelerimiz Odamız Web sayfasında yer alan “Eğitim/Sunumlar” sekmesinde bulunan online katılım formunu doldurarak katılım sağlayabilecektir.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz