Menu

Duyurular


Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi Hakkında Seminer

SİRKÜLER NO: 12.3 / 99-58 = 05/02/2024 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.02.2024 tarih ve 410/106/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Avrupa Birliği (AB) tarafından denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyon ve kirleticilerin belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılması için çalışmalar sürdürülmekte olup, bahse konu düzenlemeler başta gemi işletmecileri olmak üzere denizcilik sektörü açısından son derece önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (European Green Deal) kapsamında Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım başlığı içinde 55’e Uyum (Fit for 55) mevzuat paketinde denizciliğin AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) dahil edilmesi düzenlemesi Mayıs 2023’te kabul edilmiş, Avrupa Birliği İzleme Raporlama ve Doğrulama (EU MRV) Sistemi revize edilmiştir. Bu iki yeni sistem (ETS ve MRV) 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, AYM kapsamındaki “FuelEU Maritime” Yönetmeliği dahilinde, gemi yakıtlarındaki karbon içeriklerine göre vergilendirilmesi düzenlemesi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş olup, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Bu kapsamda, yeşil dönüşümün hızla artan önemi ve ivmesine bağlı olarak denizcilik sektörümüzün düzenlemelerle birlikte stratejik karar alma, izleme ve raporlama, AB ETS ve FuelEU Maritime hesaplama metotları konularında bilgilendirilmesi maksadıyla; “Denizcilik Sektöründe AB Emisyon Ticaret Sistemi” konulu seminer Odamız Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İNSEL tarafından 7 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 13:30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Küresel ve bölgesel düzeyde ülkemiz ve sektörümüz açısından büyük bir değişimi konu alacak bahse konu seminere uzaktan toplantı programı (https://bit.ly/496pPFG), Meeting ID: 914 5848 7485-Passcode: 117171) üzerinden  iştirak etmek isteyen üyelerimiz Odamız Web sayfasında yer alan “Eğitim/Sunumlar” sekmesinde bulunan online katılım formunu doldurarak katılım sağlayabilecektir.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz