Menu

Duyurular


Denizcilik Sektörü Teşvikleri Hakkında Toplantı.

SİRKÜLER NO: 12.3 / 397-302 = 19/06/2013
 
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/06/2013 tarih ve  2457-379 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2013 tarih ve 62516309.155.05.99-1061 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile Genel Müdürlüklerince, Türkiye'de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanabileceği teşvik, hibe, kredi ve destek uygulamaları ile ilgili olarak bir çalışma yapıldığı ve bu çalışmanın sektörde faaliyet gösteren ve göstermek isteyen özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere tüm firmalarla paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilerek, bu amaçla toplantılar yapılmasının  düşünüldüğü bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla  söz konusu ve aynı içerikli toplantıların ilkinin Odamızda (İMEAK Deniz Ticaret Odası)  28 Haziran 2013 tarihinde saat 14:00'de, ikincisinin ise Mersin Deniz Ticaret Odasında 02 Temmuz 2013 tarihinde saat 14:00'de yapılmasının planlandığı ve mezkur toplantılara katılmak isteyen firma ve kişilerin, toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar www.denizticareti.gov.tr  adresinde sağ tarafta bulunan "Toplantı Duyuru ve Müracaat Formu"na tıklanarak ilgili formu doldurmak suretiyle kayıt yapmaları gerekliliği konusunun duyurulması istenmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz