Menu

Duyurular


Denizcilik Sektörü Kredileri

SİRKÜLER NO: 18.1 / 533-405 = 01/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 30/09/2010 tarih ve 4344-476 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uludağ Ticari Şubesi’nin 30/09/2010 tarih ve bila sayılı yazısına atfen;

 

KOBİ’lerin finansmana erişim imkanlarının geliştirilerek kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ne Hazine desteği sağlanması ile ilgili olarak 14/07/2009 tarih ve 2009/15197 sayılı karar ve işleyişte değişiklikler yapan 31.03.2010 tarih ve 2010/263 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararları’nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden KGF ile Bankaları arasında güncellenmiş protokolün 09.06.2010 tarihinde imzalandığı açıklanmaktadır.

 

Yazıda devamla Bakanlar Kurulu'nun 2010/406 sayılı Kararı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu AŞ.'ye sağlanan Hazine desteğinin kapsamına Denizcilik Sektörüne yönelik gemi inşa kredilerinin de eklenerek 13.05.2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bu karara İstinaden KGF ile Bankaları arasında yeni ve ayrı bir protokol oluşturularak 18/08/2010 tarihinde imzalandığı ifade edilmektedir.

 

Bu protokol doğrultusunda, Denizcilik Sektörü Kredileri İçin;

 

“Denizcilik Sektörü kredileri, 13.05.2010 tarihi itibarı ile; klas kuruluşlarınca yapılan ekspertiz raporu ile tespit edilecek şekilde en az %15'i inşa edilmiş olan gemilerin tamamlanması amacıyla kullandırılacaktır. Krediye konu geminin en az 1500 DWT veya 700 GT tonaja sahip olması ve gemi siciline kaydedilmiş olması şartı aranacaktır.”

 

ifade edilerek Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uludağ Ticari Şubesi olarak bilgilendirmek amacıyla yukarıda belirtilen şartları taşıyan gemi siciline kaydedilmiş, Gemi sahipleri ve bu gemileri inşa eden Tersane bilgilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

 

İlgi yazı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org) “Duyurular” bölümünde yayınlanmakta olup, ilgili Üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri verilen Şube’ye ivedilikle başvurmaları gerekmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

İletişim:

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Uludağ Ticari Şubesi / BURSA

Fevzi Çakmak cad.Fomara İş Merkezi No.79 Kat:3

Osmangazi /BURSA

Tel: 0224 294 93 57

Faks: 0224 251 02 72”

 

Ek: İlgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz