Menu

Duyurular


Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Çanakkale Bölge Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0118-089 = 22/02/2011

 

12 Şubat 2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Çanakkale Bölge Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

12 Şubat 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27844

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2011/1374

          Denizcilik Müsteşarlığı taşra teşkilatında yer alan Çanakkale Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2 adet şube müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 17/1/2011 tarihli ve 1695 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.