Menu

Duyurular


Denizcilik Müsteşarlığı Balast Suyu Ar&Ge Forumu ve Fuarı Hk.

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0583-416 = 26/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/09/2011 tarih ve  3581-523/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi: (a) Odamız 06.06.2011 tarihli ve 2329/358 sayılı Sirküleri

         (b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Çevresi Dairesi Başkanlığı’nın 22.09.2011 tarihli ve bila sayılı

              e- postasına atfen;

 

Gemilerin Balast Sularının ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Sözleşmesi’ kapsamında, Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) ile Denizcilik Müsteşarlığı koordinasyonunda, Point Otel/İstanbul’da 25-28 Ekim 2011 tarihleri arasında, Balast Suyu Yönetimi konusunda bir organizasyon gerçekleştirileceği İlgi(a) yazı ile bildirilmiştir.  

 

Balast Suyu Sözleşmesi’nin getireceği yükümlülükler çerçevesinde, Sektörün sıkıntılarının değerlendirileceği bir Forum Toplantısı yapılacağı, Balast suyu arıtım cihazı ve yan ürünlerini üreten şirketlerin ürünlerini sergileyeceği bir organizasyon olacak fuarda;  

 

1.25 Ekim 2011 tarihinde, özellikle Gemi İnşa Sanayicileri ile sorunların değerlendirileceği toplantı yapılacağı,

 

2.26, 27 ve 28 Ekim 2011 tarihlerinde ise, fuar çerçevesinde, konu hakkındaki ürünlerin tanıtımı, bilimsel çalışmalar ve Ülkelerin düzenlemeleri hakkında oturumları içeren bülten Ek-1’de sunulmuştur.

 

Organizasyon hakkında detaylı bilgiye  www.ballast2011.com  internet adresinden erişilebilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek_1: Denizcilik Müsteşarlığı Balast Suyu

          Ar&Ge Forumu ve Fuarı Bülteni

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz