Menu

Duyurular


Denizcilik Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarının Uzaktan Eğitim Esasları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 980-785 = 29/12/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.12.2020 tarih ve 4651/1443/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

 

1. Tüm dünyada olumsuz etkilerini gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim alanında alınan tedbirler kapsamında örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimlere ara verilmesi üzerine tekrar yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar gemiadamı yetiştirme kurslarında sadece teorik eğitimlerin uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde gerçekleştirilmesine karar verildiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce duyurulmuştur. 

2. Bu düzenleme ile kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla eğitim sistemine geçilebilecektir. Fiziki derslikler ve laboratuvarlarda yapılması gereken gemiadamı eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan eğitim yolu ile icra edilebilmesi için,  gemiadamı yetiştirme kurslarının aşağıda belirtilen kurallara uygun hareket etmesi gerekmektedir.

a. Eğitimlerin sanal sınıf ortamında canlı yapılması, 

b. Uzaktan eğitime katılanların söz alma, soru sorma, vb. derse aktif katılım imkanlarının kullanılan yazılımda mevcut olması, 

c. Tüm kursiyerlerin derse bağlantısını teyit eden yoklama sisteminin mevcut olması, 

d. Ders bitiminde sanal sınıf kaydının kurs bünyesinde bulunan uzaktan eğitim sistemine yüklenmesi, 

e. İdare'nin sanal sınıf katılımcı listesinin kayıt defterlerine (log) erişiminin sağlanması, 

f. Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne ve ilgili Liman Başkanlığı'na tüm kurslar için kullanıcı tanımı yapılması, 

g. Kursiyerlerin kameralarının açık olarak izlenmesini sağlayan program kullanılması, İdare'nin izleme yapabilmesi için her canlı ders davet bağlantısının eğitim.belgelendirme@uab.gov.trelektronik posta adresine ve idari sınırları içerisinde bulunan Liman Başkanlığı'na gönderilmesi. 

 

3. Söz konusu kurallara uygunluğunu bilgi ve dökümanlarla belgeleyen gemiadamı yetiştirme kurslarının Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi neticesinde, teoriye yönelik derslerin uzaktan öğretim ile verilebilmesi hususunda yetkilendirilmeleri yapılmaya başlanmıştır.

4.Uygulamaya yönelik eğitimler mümkün ise yüz yüze eğitime başlama tarihine ertelenmiş ancak ertelemenin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca uzaktan eğitim esasları kapsamında belirlenen  usul ve esaslara riayet edilmek suretiyle bu eğitimler icra edilebilecektir.

5. Bu kapsamda Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne müracaat eden 21 özel eğitim kurumuna gerekli şartları sağladığının tespit edilmesi üzerine uzaktan eğitim yetkisi verilmiştir. 

6. Diğer taraftan, örgün öğretimlerini halihazırda uzaktan eğitim ile devam ettiren YÖK'e bağlı denizcilik eğitim kurumları ile MEB'e bağlı liseler, yaygın öğretim altında icra ettiği gemiadamı kursları için ayrıca yetki başvurusuna gerek olmaksızın eğitim faaliyetlerine devam edilebileceği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz