Menu

Duyurular


Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi

SİRKÜLER NO: 8.7 / 502-416 =21/07/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.07.2020 tarih ve 2003-832/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 10.07.2020 tarihli, Ek'te sunulan yazısında;

Gemi atıklarının takibi ve yönetimine ilişkin iş/işlemlerin çevirim içi ortamda yürütüldüğü "Gemi Atık Takip Sistemi" ile "Mavi Kart Sistemi"nin 01.05.2020 tarihi itibarıyla erişime kapatılarak "Denizcilik Atıkları Uygulaması"na geçildiği,

Bu kapsamda, Bakanlığın "2013/12 sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri Genelgesi"nin yürürlükten kaldırılarak Ek'te sunulan 08.07.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı "Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkındaki Genelge"nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahse konu Genelge, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ile yük artıklarına ilişkin uygulanması gereken bildirim yöntemleri ve atık alım yükümlülerinin atıkların yönetimi esnasında kullanmaları gereken Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi'ni kapsayan Denizcilik Atıkları Uygulaması'na (DAU) ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamakta olup,

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca yükümlülüğü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, çevrim içi ortam olan Denizcilik Atıkları Uygulaması'nda yapmaları gereken iş/işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz