Menu

Duyurular


Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi (2022-14)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 573-405 = 12/09/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2022 tarih ve 2785/641/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10.09.2022 tarihinde resmi internet sayfalarında (csb.gov.tr)  yayınlanan duyuruda özetle;

Gemi atıklarının takibinde yeni bir döneme girildiği ifade edilerek, "Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesinde" değişikliğe gidilerek özellikle aralarında yolcu gemileri, deniz turizmi araçları ile balıkçı teknelerinin de yer aldığı, yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olan gemilerin atık tank hacimlerinin yeterliliği dolayısıyla limana döndükleri andan sonra 48 saat içerisinde atıklarını ‘atık kabul tesisine' bırakma zorunluluğunun 10 güne çıkarıldığı,

Bu kapsamda, 10 gün içerisinde atıklarını bırakmayan ve belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen bahse konu gemi ve balıkçı teknelerine, ihlalin niteliği ve geminin büyüklüğüne göre 32 bin 855 liradan başlayan idari para cezasının uygulanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Güncellenen 2022/14  No'lu "Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi"  Ek'te sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz