Menu

Duyurular


Denizciliğin Bölgesel Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmemesine ilişkin AB’nin Geçici Kararı ile ilgili ICS Basın Bildirisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 855-651 = 21/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/11/2017 tarih ve 4408-729/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 10.11.2017 tarih ve PRESS(17)23 sayılı yazısı ve

 Eki Basın Bildirisine atfen;

 

İlgi yazıda; Denizciliğin Bölgesel Emisyon Ticaret Sistemi (Emissions Trading System-ETS) kapsamında yer almaması ile ilgili AB'nin geçici kararı hakkında ICS'nın değerlendirmesine yer verilmekte olup, yazı Ekindeki Basın Bildirisi'nin ulusal ticari basına, denizcilik idarelerine ve üye şirketlere duyurulması istenmektedir. İlgi yazı Eki ICS Basın Bildirisi'nin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-1) ile İlgi yazı ve Eki (Ek-2) ilişikte sunulmakta olduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı ve ICS Basın Bildirisinin Türkçe Çevirisi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz