Menu

Duyurular


Denizcilere Gemilerde Kişisel İnternet Erişimi Sağlanması Anketi Doldurma Tarihinin Uzatılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 051-035 = 18/01/2019 


İlgi:  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.01.2019 tarih ve 259-37/2019 sayılı yazısı.

        

“İlgi yazı ile;

 

(a) Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 15.01.2019 tarih ve LA(19)01 sayılı yazısı.

(b) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 07.12.2018 tarih ve 4607 sayılı yazısı.

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, ICS ve Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners Association-ECSA)’nin denizcilere gemilerde kişisel internet erişimi sağlanması konusunda, denizcilik firmalarından bilgi almak için bir anket yayımladığı bildirilmektedir. 

 

Son yıllarda farklı platformlarda, gemilerde denizcilere sağlanan kişisel internet kullanımı hakkı ya da gemiadamının kişisel internet erişiminden alıkonulması ile bu durumların gemi operasyonlarının emniyeti açısından etkisinin tartışıldığının bilindiği ifade edilmektedir. 

Bahse konu ankete; www.surveymonkey.co.uk/r/JRGY897   linkinden erişim sağlanabileceği, 

Anketin, denizcilere gemilerde kişisel internet erişimi sağlanması konusunda, firmaların politikaları, ücretlendirmeleri, limitleri ve benzeri konuları hedef aldığı,

Ankete katılımın anonim olduğu, herhangi bir firma ismi belirtilmesinin gerekmediği ve yaklaşık olarak 8 dakika sürdüğü,

Sonuçların konu ile ilgili ICS’nın bakış acısını şekillendireceği belirtilmekte olup, öncesinde ilgi (b) Odamız sirküleri ile duyurusu yapılan ve anketin son doldurulması istenen 14 Aralık 2018 tarihinin, 1 Şubat 2019 tarihine uzatıldığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz