Menu

Duyurular


Denizaltı Kablo Arızası

SİRKÜLER NO: 13.7  / 439-346 = 26/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/05/2017 tarih ve 2084-376/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 26.05.2017 tarih ve E.7534 sayılı yazısına atfen;

Büyükada-Ambarlı arasında serili bulunan, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'ne ait denizaltı kablosunda arıza meydana geldiği ve onarım çalışması yapılacağı,


Bahse konu kablonun onarım işinin, Ambarlı çıkışından itibaren 6.500 metre, 40° 56.192'N - 28° 44.456'E ile11.000 metre, 40° 55.884'N - 28° 47.798'E koordinatları arasında, GM Denizcilik Kurtarma ve Sualtı Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından STORM KNIGHT ve GARGANEY isimli kablo döşeme gemileri kullanılarak 30.05.2017 – 15.06 2017 tarihleri arasında su üstünde yapılacağı,


Bu itibarla, yapılacak onarım süresince bölgede seyir yapacak tüm gemi ve deniz araçlarının çalışma yapan gemilere neta vaziyette geçiş yapmaları yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, can, mal ve çevre güvenliği bakımından gerekli duyuruların yapılması ile gemi kaptanlarının uyarılması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz