Menu

Duyurular


Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri

SİRKÜLER NO: 8.1 / 054-044 = 25/01/2012

 

Sayın Üyemiz,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının www.gumruk.gov.tr web sayfası e-mevzuat>> genelgeler bölümünde 24.01.2012 tarihinde yayınlanan 2012/1 Sayılı “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri” konulu Genelge’de;

 

“30/12/2011 tarihli ve 28158 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren 16/12/2011 tarihli ve 2011/2571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" uyarınca, 1/6/2007 tarihli ve 2007/23 sayılı Genelge'nin 3 üncü maddesinin (a) bendinde geçen "9841.24.00.00.00" ibaresi, "9930.24.00.00.00"; (c) bendinde geçen "9841.99.00.00.00" ibaresi ise "9930.99.00.00.00" olarak değiştirilmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek 1: 2012/1 sayılı genelge

 

 

Dağıtım:

İMEAK DTO

Tüm üyelerimiz