Menu

Duyurular


Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya Cihazları İle...

SİRKÜLER NO: 11.5 / 620-444 = 17/10/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/10/2011 tarih ve  3951-551/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi: 14/10/2011 tarih ve 28084 sayılı Resmi Gazete

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden “Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya Cihazları İle Seyrüsefer Cihazlarını Kurma ve Kullanım İzni Verilmesi Ruhsatlandırılması ile Tarifelerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” 14.10.2011 tarihli 28084 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz