Menu

Duyurular


Deniz Trafiğinin Kapatılması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 988-792  = 31/12/2020


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 30.12.2020 tarih ve E-36935900-199-1805 sayılı yazısı.

 

 

İlgi dilekçe ile; Başkanlığımız idari liman sahasında, İZGAZ A.Ş. alt yüklenicisi olan Borda Denizcilik San. Tic. A.Ş. tarafından yürütülmekte olan 12" doğalgaz çelik boru hattı projesi kapsamında, 02.01.2021 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Körfez ilçesi ile Gölcük ilçeleri arasında bulunan deniz alanında boru hattının yerleştirilmesinin planladığı belirtilerek gerekli izinlerin verilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu çalışma süresince gerekli önlemlerin Borda Denizcilik San. Tic. A.Ş. tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği çerçevesinde 02.01.2021 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen koordinatların doğusunda kalan sahanın gemi trafiğine kapatılmasının uygun olacağı değerlendirilmekte olup bölgede seyir yapan gemi kaptanlarının uyarılması ve ilgililere gerekli duyuruların yapılması hususu,


 Derince Koordinatları

 E=482743.34

N-4512114.76

 Değirmendere Koordinatları

E=482643.44

 N=4510184.38

 

 

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz