Menu

Duyurular


Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.2  / 810-565 = 19/11/2019


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca,  19.11.2019 tarih ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz