Menu

Duyurular


Deniz Tahmin Raporu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 823-574  = 27/11/2019


“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan 27.11.2019 tarihli e-posta mesajında alınan Deniz Tahmin Raporu ekte sunulmaktadır.

 

·         Fırtına ihbarının tüm bağlılarınıza, gemi kaptanlıklarına ve tüm birimlerinize iletilmesi,

 

·         Tüm Liman tesislerinde bulunan özellikle kıçtan kara yanaşma yapılan kıyı tesislerindeki gemilerin kaptanlarının uyarılması, gemi bağlama halatlarının kuvvetlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

 

·         Sıvı yük elleçleme yapılan kıyı tesislerinde bulunan gemilerin hava 5 bofor ve üstü olduğunda yük operasyonlarının durdurularak gemilerin kalkışa hazır hale getirilmeleri,

 

·         5 bofor ve üstünde kıçtan kara ve taşmalı yanaşmaların yapılmaması,

 

·         Taşmalı şekilde yanaşık bulunan gemilerin acil durumlar için kalkışa hazır olmaları,

 

·         Demir yerinde bekleyen tüm gemilerin ve yakıt barçlarının köprü üstünde nöbetçi bulundurmaları, sürekli, GTH ile telsiz irtibatında bulunmaları ve acil durumlarda Başkanlığımıza ve Gemi Trafik Hizmetlerine bilgi vermeleri,

 

·         Demirde ve tesiste bulunan tüm gemilerde özellikle yakıt barçlarında acil durumlarda manevra yapabilecek yeterlilikte ve sayıda personel bulundurulması, makinelerin manevraya hazır duruma getirilmesi,

 

·         Seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tüm tedbirlerin kıyı tesisleri ve gemi tarafından alınması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Rapor

Dağıtım: Tüm üyelerimiz