Menu

Duyurular


Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 822-573 = 27/11/2019


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca,  27.11.2019 tarih ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz