Menu

Duyurular


Deniz İş hukuku sempozyumu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 139-85 = 23/02/2024 


İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu’ndan alınan 23.02.2024 tarihli e-posta mesajında;

 

‘’İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu olarak 5 mart 2024 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin Konferans Salonunda 13:00-17:00 arası Deniz İş hukuku sempozyumu düzenliyoruz. 

Bilhassa hem Deniz İş Kanunu, hem MLC ve hem de somut vakalara yönelik kıymetli bir seminer olacağını düşünmekteyiz. 

Sempozyum sadece hukukçulara değil, bilirkişilere, sektör insan kaynakları birimleri gibi konu hakkındaki tüm ilgililerin katılımına açık olacaktır.

Bu kapsamda da sektöre ilişkin önemli bir kurum olarak sizlerin de katılımı bizlere mutluluk verecektir. 

İlginiz için teşekkür ederiz. Konuya ilişkin afişimiz ekte bilginize sunulmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: Sempozyum Bilgileri

Dağıtım: Tüm üyelerimiz