Menu

Duyurular


Deniz İnsanlarının Aşılanmasına İlişkin ICS Tarafından Yayımlanan Yol Haritası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 367-265 = 21/05/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.05.2021 tarih ve 1434/499/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping - ICS) alınan 13.05.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Tüm dünyadaki gemi insanları için aşılama merkezlerinin kurulmasına yardımcı olmak amacıyla ICS tarafından Aşılama Yol Haritası'nın yayımlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu Yol Haritası ile aşılama merkezlerinin kurulmasından sorumlu hükümet ve şirketlere yardımcı olmak üzere aşıların uygunluğu, dağıtımı, aşı yapımı ve idari ve hukuki hususlar hakkında bilgi verildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilginin Ek'te sunulduğu,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz