Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğundaki Azalmanın Yedi Yılın En Düşük Seviyesine Ulaştığının Tespiti

SİRKÜLER NO: 13.7  / 698-528 = 15/11/2013

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/11/2013 tarih ve 4555-668 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 06.11.2013 tarihli yazı.
 
Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce - ICC) Uluslararası Denizcilik Bürosu (International Maritime Bureu – IMB), deniz haydutluğu vakalarının 2006 yılından bu yana en düşük seviyeye ulaştığını, bununla birlikte Afrika’nın Doğu ve Batı kıyılarında devam eden şiddet içerikli saldırı tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği hususunu vurgulamaktadır.
 
En yeni IMB Deniz Haydutluğu Raporu’na göre, 2012 yılının ilk 9 ayında 233 olan deniz haydutluğu vakası sayısı 2013 yılının aynı döneminde 188’e, rehin alınan insan sayısı ise aynı dönemde 458’den 266’ya düşmüştür. IMB’nin küresel verilerine göre, 2013’ün ilk 9 ayında, deniz haydutları 10 gemiyi kaçırmış, 17’sine ateş açmış ve 140’ına çıkmıştır. 21 saldırı ise engellenmiştir. Toplamda 266 mürettebat gemiye karşı teminat olarak rehin alınmış ve 34’ü fidye için kaçırılmıştır. Bir gemi adamı öldürülmüş, 20’si yaralanmış ve biri kaybolmuştur.
 
Rapora göre, Somali çevresinde deniz haydutluğu saldırıları çarpıcı şekilde azalmaya devam etmektedir. Buna göre, 2012’nin ilk 9 ayında 70 olan Somalili deniz haydutlarıyla ilişkili olan saldırı sayısı, 2013 yılının aynı döneminde 10’a düşmüştür. IMB Müdürü Pottengal Mukundan, saldırı sayısının azalmasına rağmen, özellikle Somali ve Gine Körfezi sularında tehlikenin sürdüğünü ve dolayısıyla bu sulardan geçen kaptanların ihtiyatlı olmaları gerektiğini ifade etmiştir.
 
İlgi yazıda, IMB’nin saldırı sayısındaki azalmayı; deniz kuvvetlerinin deniz haydutluğu karşıtı faaliyetlerine, gemilerde özel güvenlik personeli bulundurulmasına, denizcilik endüstrinin en iyi yönetim uygulamalarıyla (Best Management Practices) uyum sağlayan gemilere ve Somali merkezi hükümetinin almış olduğu tedbirlere bağladığı ifade edilmektedir.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                                                      Saygılarımızla,
                                                                                                                Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 

                                                                                                                                   Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                                     Genel Sekreter
 
 
 
Ek-1: İlgi yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz