Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğuna Karşı Gemilerde Güvenli Bölme Yapılması Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0584-417 = 26/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/09/2011 tarih ve  3608-527 / 2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 01.09.2011 tarihli ve MC(11)52 sayılı yazısına atfen;

 

Kılavuz Deniz haydutluğu faaliyetlerine maruz kalan Somali bölgesinden geçiş yapacak olan gemilere ‘güvenli bölmeler’ (citadels) yapılması hususuna dikkatleri çekmeyi amaçlamaktadır. Ek’te sunulan kılavuz, Uluslararası Denizcilik Kuruluşları ve denizcilik endüstrisindeki diğer alakalı kuruluşların katkıları ile oluşturulmuş olup, NATO, EUNAVFOR ve CMF tarafından onaylanmıştır.

 

Söz konusu kılavuz, olası deniz haydutluğu olaylarında etkin koruma sağlayacak olan gemilerde ‘güvenli bölmelerin’ (Citadel) yapımı ve kullanımına ışık tutmaktadır.  Anılan kılavuz söz konusu ‘güvenli odaların’ yapımını direkt olarak tavsiye etmekten çok, somut kanıtlar sunarak armatörleri/işletmecileri ‘güvenli oda’ yapımı ve kullanımı konusunda doğru kararı vermeye yöneltmeyi amaçlamaktadır. Bu kılavuz, En İyi Yönetim Uygulaması 4 (Best Management Practice 4) ile paralel olarak kullanılmalıdır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek_1: İlgi yazı ve Güvenli Bölmeler Kılavuzu

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz