Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu Tehdit Durumu

SİRKÜLER NO: 13.7 / 579-430 = 27/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/10/2010 tarih ve  4713-516 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 21.10.2010 tarih ve 33329 sayılı yazısına atfen;

 

İlgi (a)T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2010 tarih  

         ve 31313 sayılı yazısı.

      (b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 20.10.2010 tarih

         ve 33217 sayılı yazısı.

      (c) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 21.10.2010 tarih

          ve 33329 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) ile;

 

-Eylül ayından itibaren Muson yağmurlarının etkisini kaybetmesi ile hava ve deniz şartlarının deniz haydutluğu için uygun duruma gelmesi ile birlikte deniz haydutluğu faaliyetlerinin Uluslararası Güvenlik Koridoru (IRTC) ve Somali Havzası’nın tamamını kapsayacak şekilde çok geniş bir alanda meydana gelebileceği,

 

-Bu kapsamda 27 Eylül 2010 tarihinde GEO BARENTS isimli ticaret gemisine Tanzanya açıkları 300 NM’de, 28 Eylül 2010 tarihinde M/V MISSISIPI STAR isimli ticaret gemisine Dar Es Salaam’ın /Tanzanya 40 NM Doğusunda deniz haydutları tarafından saldırı gerçekleştirildiği, 29 Eylül 2010 tarihinde Panama bandıralı M/V ASPHALT VENTURE isimli ticaret gemisinin Mombasa/Kenya’dan Durban/Güney Afrika’ya intikali esnasında Dar Es Salaam’ın 100 NM Doğusunda deniz haydutlarınca kaçırıldığı,

 

-Bu çerçevede çok geniş bir deniz sahasına yayılmış bulunan deniz haydutluğu faaliyetlerinin engellenmesi, bölgedeki savaş gemileri tarafından icra edilen faaliyetlerin yanı sıra, ticaret gemileri tarafından koruyucu tedbirlerin sadece Aden Körfezi ile sınırlı tutulmayarak mücavir bölgelerde de uygulanması ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. 

 

Bununla beraber İlgi (b) ile;

 

-13 Ekim 2010 tarihinde sahibi ve işleteni Türk olan Malta bandıralı M/T AMOR tarafından, Hint konvoyu ile IRTC üzerinden intikal ederken beyaz bir teknenin yaklaştığının tespit edildiği ve durumun konvoya refakat eden Hint askeri gemisi INS FAJPUT’a rapor edildiği,

 

-M/T AMOR gemisinin olası bir saldırıyı önlemek amacıyla “Koruyucu Tedbirler” (BMP-Best Management Practices) kapsamında dinamik manevralar yaptığı, tüm personeli yeke dairesinde oluşturulan Emniyetli Bölmede (CITADEL) topladığı, seyir fenerlerini yakıp söndürerek yaklaşan bota olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğu görüntüsü verdiği, bu reaksiyonlar üzerine şüpheli teknenin gemiye 2 metre uzaklıktan geçerek uzaklaştığı,

 

-Daha önceki dönemde deniz haydutlarının saldırısına uğrayan “YASİN C” isimli Türk bayraklı, “TAIPEN” isimli Alman bayraklı, “MOSCOW UNIVERSITY” isimli Liberya bayraklı, “LUGELA” isimli Panama bayraklı ve “ARDMORE SEAFARER” isimli Marshall Adaları bayraklı ticari gemilerin saldırı esnasında gemi personelini “Emniyetli Bölmeler”de bulundurduğu ve kontrolü ele geçiremeyen deniz haydutlarının gemiden ayrılması neticesinde kaçırılmaktan kurtulduğu,

 

-Bu itibarla, deniz haydutlarına karşı koruyucu tedbirlerin alınması ve Türk / Türkiye bağlantılı ticaret gemilerinin geçiş bildirim fakslarında “Emniyetli Bölme” uygulamasına ilişkin bilgi vermeleri, emniyet bölme uygulamasına karar verilmiş ise bu bölmelerdeki muharebe imkânlarının da (Uydu / Mobil telefon numarası, VHF kanalı vb) bildirilmesi hususları kaydedilmektedir.

 

Ayrıca, İlgi (c) ile;

 

-Deniz haydutlarınca 09.10.2010 tarihinde kaçırılan Kenya bayraklı F/V/ GOLDEN WAVE isimli balıkçı gemisinin Somali Doğusu ve Güneydoğusunda bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceği,

 

-Bahse konu geminin 17.10.2010 tarihinde 0303K-04758D mevkiinde tespit edildiğinin Birleşik Deniz Görev Kuvveti-151 tarafından bildirildiği ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz