Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu İrtibat Bilgileri

SİRKÜLER NO: 17.1 / 0253-195 = 05/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/05/2010 tarih ve  2120-231/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2010 tarih ve 13961 sayılı yazısına atfen;

 

Aden Körfezi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu faaliyetleri kapsamında görev icra eden TCG GELİBOLU (F-493) Fırkateyni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ne ait irtibat bilgileri aşağıda sunulmuştur.

 

a.TCG GELİBOLU (F-493):

INMARSAT Telefon                   : 00 870 764 864 568

X-Band Uydu Sistemi Telefon   : 00 90 564 885 33 52

Belgegeçer                              : 00 870 600946 143

                       

b.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi:

Telefon                                    : 0312 403 22 22 -0312 403 30 93

Belgegeçer                                          : 0312 417 30 65

E-posta                                               : dkhm@dzkk.tsk.tr

 

İlgi yazıda ayrıca, TCG GEMLİK (F-492) Fırkateyninin Aden Körfezi’nde icra ettiği görevini tamamlamış olup Türkiye’ye intikal ettiği de bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz