Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu Faaliyetleri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 519-395 = 27/09/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/09/2010 tarih ve  4214-465 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.09.2010 tarih ve 29413 sayılı yazısına atfen;

 

Eylül ayından itibaren Muson yağmurlarının etkisini kaybetmesi ve hava ve deniz şartlarının deniz haydutluğu için uygun duruma gelmesi ile birlikte deniz haydutluğu faaliyetlerinin çok geniş bir alanda meydana gelebileceği, deniz haydutlarının “Emniyetli Bölme (CITADEL)” uygulaması yapan bazı gemilerin kontrolünü ele geçiremediklerinden bahisle, bu kapsamda bir takım önlemlerin alınmasının gerektiği belirtilmektedir.

 

Bu itibarla,

           “Emniyetli Bölme (CITADEL)” uygulamasının tüm gemilere uygulanması ve Türk Bayraklı / Türkiye Bağlantılı Ticari Gemi Geçiş Bildirim fakslarında “Emniyetli Bölme (CITADEL)” uygulama durumlarının belirtilmesi,

           Yüksek riskli bölgelere intikal edecek ve gemi özellikleri (sürat, fribord) bölge şartlarına uygun olmayan ticari gemilerin (ör: M/V MARDEN sürat 5-8 kts, fribord 1 m) işletmeci firmaların bölgeye yönelik seyir planlamalarını / faaliyetlerini gözden geçirmeleri,

           Uluslararası Güvenlik Koridorunda müstakil geçiş yapan gemilerin kaçırılma olayları da göz önüne alındığında, Türk Bayraklı / Türkiye Bağlantılı ticaret gemilerinin mutlaka askeri konvoylara dâhil olmaları, geçişlerini ilgili makamlara bildirmeleri ve bölgede görev yapan Türk firkateyni ile sürekli irtibatta kalmaları,

           Arıza yapan gemilerin deniz haydutlarının kolay hedefi olacağı göz önüne alındığında, bölgede seyir yapacak ticaret gemilerinin bölge şartlarına uygun teknik yeterliliğe sahip olmaları tavsiye edilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz