Menu

Duyurular


Deniz Haydutluğu Eylemleri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 621-455 = 29/11/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/11/2010 tarih ve  5100-559/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi (a)  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2010

            tarih ve 34036 sayılı yazısı.

      (b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 02.11.2010 tarih

           ve 34333 sayılı yazısı.

      (c) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2010 tarih

           ve 34881 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) ile;

 

-           Deniz haydutluğu ile mücadele harekâtında görev yapan firkateynlerimiz ile bölgeden geçiş yapan Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri arasında koordinasyonun, tesis edilen HF muhabere devresi üzerinden yapıldığı; bu çevrim üzerinden gemi mevki bilgilerinin alınmakta olduğu, konvoy tahsisi yapıldığı, tehdit değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verildiği,

 

-           Ancak coğrafyanın büyüklüğü ve olumsuz propagasyon şartları nedeniyle zaman zaman HF çevrim üzerinden ticaret gemileri ile irtibat sağlanmasında güçlük/kesintilerle karşılaşılmakta olduğu,

 

-           Bu zafiyetin giderilmesi maksadıyla; bölgede bulunan firkateynimiz ve Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri arasında koordinasyon kurulması maksadıyla, “geciskoordinasyon@dzkk.tsk.tr” e-posta adresi tesis edilmiş olup HF çevrimden irtibat kurulamadığı durumlarda, Türk bayraklı/Türkiye bağlantılı ticaret gemileri ile firkateynlerimiz arasında muhaberenin tahsis edilen e-posta adresinden idame edilebileceği bildirilmiştir.

 

Bununla beraber İlgi (b) ile;

 

-           25 Ekim 2010 tarihinde “SITEAM ANJA” isimli ticaret gemisine SALALLAH limanının 400 NM doğusunda yardım çağrısının yapıldığı, ticaret gemisince yardım çağrısının şüpheli bulunarak sürat arttırılması sonucunda deniz haydutlarına ait bir adet Skiff’in ticaret gemisine yaklaşma fırsatı bulamadığı, TCG GAZİANTEP (F-490) tarafından bildirilmiş olup,

 

-           VHF telsizden sahte yardım çağrısı yapılmasının deniz haydutlarınca ticaret gemilerine saldırı maksadıyla müteakip dönemlerde de kullanılabilecek bir aldatma taktiği olduğu değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca, İlgi (c) ile;

 

-           Aden Körfezi’nde ve Somali açıklarında son dönemde meydana gelen deniz haydutluğu olayları kapsamında, 23.10.2010 tarihinde N/V YORK isimli ticaret gemisinin Mombasa Limanı’ndan ayrılmasını müteakip yaklaşık 87 NM mesafede iken daha önce ele geçirilen ve saldırı/kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılan F/V GOLDEN WAVE isimli gemide bulunan deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı,

 

-           24.10.2010 tarihinde M/V BELUGA FORTUNE isimli geminin Seyşel Adaları’nın 500 NM kuzeyinde deniz haydutlarınca saldırıya uğradığı, gemi personelinin emniyetli bölmede (CITADEL) bulunmaları neticesinde deniz haydutlarının gemiyi ele geçiremediği ve gemiyi terk ettikleri,

 

-           Bu çerçevede, deniz haydutları tarafından daha önce kaçırılan ve ticari gemilere karşı saldırı / kaçırma maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceği belirtilen gemilere karşı müteyakkız bulunulması, deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı ekonomik ve etkili bir koruma yöntemi olarak değerlendirilen “Emniyetli Bölme” (CITADEL) uygulaması yapılmasının, ticari gemi personelinin emniyete alınması ve deniz haydutlarının bu personele ulaşmasının / geminin kontrolünü ele geçirmelerinin engellenmesi ile bölgede bulunan askeri gemilerin deniz haydutlarına müdahalesine zaman kazandıracağı,

 

-           Ayrıca, Singapur’da Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygunla Mücadeleye İlişkin Bölgesel İşbirliği Anlaşması Bilgi Paylaşma Merkezi tarafından 18.10.2010 tarihinde yayımlanan raporda, Asya’nın 2010 yılının ilk dokuz ayında 97’si başarıyla sonuçlanan 118 deniz haydutluğu eyleminin gerçekleştiği, bu sayının 2009 yılının aynı dönemine göre % 60’lık bir artış gösterdiği, eylemlerdeki şiddet unsurlarında da artış görüldüğü, başarıyla sonuçlanan eylemlerin dörtte birinde gemi mürettebatının rehin alındığı, yaklaşık beşte birinde silah kullanıldığı, saldırıların büyük çoğunluğunun yoğun deniz trafiğinin olduğu Güney Çin Denizi’nde ve Endonezya sularında meydana geldiği belirtilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz