Menu

Duyurular


Deniz Haydutları Tarafından Saldırı Maksatlı Kullanılan Ticaret Gemileri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0452-0339 = 19/08/2010


İMEAK DTO’dan alınan, 17/08/2010 tarih ve  3783-410/2010 sayılı sirkülerinde Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.07.2010 tarihli ve B.02.1.DNM-0.06.12.01.164-25054 sayılı yazısına atfen;

 

“Somali açıkları ve mücavir bölgelerde karakol görevi icra eden TCG GELİBOLU tarafından; 27 Mart 2010 tarihinden itibaren deniz haydutlarınca Garacaad/Somali açıklarından tutulan Panama Bayraklı ‘ICEBERG-1’ adlı ticaret gemisinin bordasında yazılı olan isminin ‘SEA EXPRESS’ olarak değiştirildiği, üzerinde bulunan 50 deniz haydudu ile denize açıldığı ve muhtemel saldırılar için kullanılabileceği belirtilmektedir.

 

Ayrıca, deniz haydutlarınca yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadı ile ‘ICEBERG-1’ gemisi gibi daha önce kaçırılan ticaret gemilerinin gemi isimleri silinmiş/yeni isim yazılmış şekilde bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine aldatma yaparak yaklaşmak amacıyla kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

 

Halen, deniz haydutları tarafından el konulan gemilere ait bilgiler İlgi yazı Ek’inde yer almakta olup, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı internet sitesinde ‘Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi’nde yer alan Duyurular (Duyuru 37) bölümünde yayımlanmakta olduğu bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, hali hazırda deniz haydutları tarafından el konulan gemilere ait bilgiler İlgi yazı Ek’inde yer almakta olup, anılan bölgelerde seyredecek olan gemi sahiplerinin operatör firmaların, kaptanların, denizcilik şirketlerinin ve acentelerinin bilgilendirilmesi”,

 

istenmektedir.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek-1: İlgi Yazı ve Ek’i.

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz