Menu

Duyurular


Deniz Haydutları Tarafından Saldırı Maksatlı Kullanılabilecek Ticaret Gemileri

SİRKÜLER NO: 13.7 / 520-396 = 27/09/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 24/09/2010 tarih ve  4215-466 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23/09/2010 tarih ve 30190 sayılı yazısına atfen;

 

Deniz haydutlarınca kaçırılan ve Garacaad önlerinde tutulan “FV TAI YUAN 227” isimli Dhow tipi teknenin bulunduğu mevkiden yaklaşık 4 gün önce ayrıldığının tespit edildiği ve anılan geminin 18 Eylül 2010 itibariyle Garacaad/Somali’nin 500-600 deniz mili doğusuna intikal etmiş olabileceğinin Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) Komutanlığı tarafından bildirildiği belirtilmektedir.

 

Diğer taraftan, aynı yazıda 6 Mayıs 2010 tarihinde kaçırıldığı bilinen “FV TAI YUAN 227” gemisinin bölgeden geçiş yapan ticaret gemilerine yönelik yeni saldırı ve kaçırma girişimleri maksadıyla ana gemi olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

 

Ayrıca, TCG GÖKÇEADA tarafından icra edilen keşif-karakol görevi sonucu Garacaad/Somali sahillerinde bilinen balıkçılık faaliyetlerinden farklı olarak önemli sayıda skif tipi tekne ve dikkat çekici hareketlilik tespit edildiği, bahse konu bu hareketliliğin deniz haydutlarının denize açılma öncesi yürüttüğü hazırlık faaliyetleri olabileceği değerlendirilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz