Menu

Duyurular


Deniz Harp Okulu 250. Yıl Açık Su Yüzme Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 546-321 = 08/09/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.09.2023 tarih ve 2181/616/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 07.09.2023 tarih ve 1389488 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 09 Eylül 2023 tarihinde 10:00 - 13:00 saatleri arasında Heybeliada - Büyükada parkurunda olmak üzere "Deniz Harp Okulu 250. Yıl Açık Su Yüzme Yarışları"nın yapılacağı belirtilerek,

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yüzme yarışları ile ilgili olarak bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istendiği,’’

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz