Menu

Duyurular


Deniz Gözetim İşletme Yetkisinin Askıya Alınması Hk. (Artımet, Promaster)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 510-300= 28/08/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 28.08.2023 tarih ve E-63137251-155.10.01-1364001 sayılı yazısı. 

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazıda ;


‘’11.08.2023 tarih ve 32276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ.

İlgide kayıtlı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ kapsamında, İdaremizce yetkilendirilen, Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi (TYDGYB) ve Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesine (DGİYB) sahip Artımet Kontrol Laboratuvar Hizmetleri Ve Ticaret Limited Şirketi (Vergi No: 0850055152) ile Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesine sahip Promaster Sörvey Gözetim Ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin (Vergi No: 7330411712) yetki belgeleri askıya alınmıştır.

İlgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz