Menu

Duyurular


Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976...

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0173-134 = 17/03/2010

 

13 Mart 2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ekli “Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü”ne ilişik çekinceyle katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 21/12/2009 tarihli ve HUMŞ/1627 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2010 tarihinde kararlaştırılmış ve 2010/162 sayı ile kararlaştırılmış olup, anılan karar ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz