Menu

Duyurular


Demir Yeri Sahaları Hk.

SİRKÜLER NO: 11.6  / 0112-88=11/02/2013

 


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/02/2013 tarih ve  586-84 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2013 tarih ve 289 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2013 tarih ve 709 sayılı yazısında, Çanakkale Limanı 2 No’lu Demir yerinin, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığınca “Demirlemeye Yasak Saha” içerisinde kaldığından bahisle Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen alanın değiştirilerek yeni bir demir sahası belirlenmesinin istendiği,

 

Yeni bir demir yeri belirlenene kadar Yeni Köy açığında bulunan Çanakkale Limanı 2 No’lu Demir yerinin kullandırılmaması ve 2 No’lu Demi yerine yapılacak yakıt ikmali ve atık alım hizmetleri için 3 No’lu Demir sahasının kullanılması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ek’i

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz