Menu

Duyurular


Demir Ücretleri

SİRKÜLER NO: 13.3 / 0491-402 = 11/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/08/2009 tarih ve  3492-367/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 04.08.2009 tarih ve 26474 sayılı yazısına atfen;

 

“1. Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarında yapılan denetimlerde bazı acentelerin, acenteliklerini yaptıkları gemilerin ödemekle yükümlü olduğu özellikle demirleme ücretini yatırmadan Yola Elverişlilik Belgesi düzenlendiği ve Liman Başkanlıklarınca yapılan yazılı uyarı üzerine sonradan gereken ödemeleri yaptıklarının tespit edildiği;

 

2. Bu itibarla mevzuata uygun hareket etmeyen acentelerin 31.10.2005 tarihli ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında işlem yapılacağı, yetkili acentelerin Liman Başkanlığı ile yapmış olduğu iş ve işlemlerde ilgili personelin daha dikkatli davranması;

hususları  belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz