Menu

Duyurular


Demir Sahaları

SİRKÜLER NO: 13.4  / 886-669 = 29/11/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/11/2017 tarih ve 4492-739/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2017 tarih ve E.89259 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük'ün, 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve Tüzüğün 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik kapsamında uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak kaydıyla 23 üncü maddede belirtilen demirleme yerlerinde serbest pratika almaksızın bekleme süresinin 168 saate çıkarıldığı, 

Ancak, söz konusu değişiklik neticesinde demirde uzun süreli bekleyen gemilerde artış olacağı göz önünde bulundurularak ilave demir yeri belirlenmesi veyahut mevcut demir yerlerinin daha efektif kullanımına yönelik düzenleme yapılması zaruretinin hasıl olduğu belirtilerek, İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Yerlerinde (A,B,C ve D) yeni düzenlemeler yapıldığı hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz