Menu

Duyurular


DEİK Heyetinin Özbekistan Ziyareti

SİRKÜLER NO: 12.2 / 218-134 = 18/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 14.03.2019 tarih ve 1029-180/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

           

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 14.03.2019 tarihli ve OZB/2019-0449 sayılı yazısından bahisle;     

          

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Türkiye – Özbekistan İş Konseyi organizasyonunda 14 – 17 Nisan 2019 tarihleri arasında Taşkent’e özel sektör heyeti ziyaretinin düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir.

 

Orta Asya’nın en fazla nüfusa sahip ülkesi olan Özbekistan’ın hizmetler sektörü, turizm, tarım ve gıda sanayii, inşaat malzemeleri, gıda işleme ve tarım makineleri, otomotiv ana ve yan sanayii, tekstil, ilaç sanayii, temizlik malzemeleri ve diğer günlük tüketim ürünleri, enerji, kimya sanayii, madencilik ve birçok başka sektörde önemli ihracat ve yatırım potansiyeli barındırdığı belirtilmektedir. 2011 – 2016 yılları arasındaki dönemde ortalama yüzde 8 oranında büyüme performansı sergileyen Özbekistan’da ekonominin liberalleştirilmesi ve daha fazla dışa açılması sürecinin giderek ivme kazandığı, döviz piyasasında serbestleşmenin önünü açan 2 Eylül 2017 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bu anlamda etkili bir adım olduğu, Özbekistan’ın dünya ekonomisine hızla entegre olacağına dair ipucu verdiği ifade edilmektedir.

 

Taslak programı ekte sunulan, T.C. Taşkent Büyükelçiliğimiz ve Ticaret Müşavirliğimiz destekleriyle organize edilecek söz konusu ziyaret çerçevesinde, Özbekistan Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İnşaat Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Devlet Yatırım Komitesi, Taşkent Valiliği gibi yerel kurum ve kuruluşlarda görevli üst düzey yetkililerle görüşmelerin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

Bu bağlamda, anılan ziyarete katılmayı arzu eden Üyelerinizin 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/886/12557  adresli internet bağlantısındaki katılım formunu eksiksiz olarak doldurmaları, ayrıca katılım durumlarına göre Paket program veya yerinden katılım bedelini kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

Özbekistan’a seyahat edecek hususi ve umuma mahsus pasaport hamillerinin vizeden muaf olduğu, söz konusu ziyaretin verimliliğini arttırmak amacıyla katılımcı firma temsilcilerinin Avrasya Bölge Direktörlüğü tarafından hâlihazırda yürütülen anket çalışmasına https://portal.deik.org.tr/Anket/876  internet bağlantısından ulaşarak anket sorularını yanıtlamalarının faydalı olacağı,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz